Kalendarium

Środa, 2020-06-03

Imieniny: Anatola, Leszka

Jesteś tutaj:
  1. Start

 

UWAGA RODZICE!!!

 http://www.pruszcz.pl/1000-aktualnosci/332-jezeli-mozesz-zostaw-dziecko-w-domu.htmlważny komunikat WÓJTA GMINY PRUSZCZ

 

                                                  

                                                     SZANOWNI  PAŃSTWO

 

   OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W CZASIE STANU EPIDEMII W KRAJU

 

 

Zgodnie z wytycznymi do Przedszkola Samorządowego w Pruszczu równocześnie może uczęszczać 40 dzieci w 6 grupach. Liczebność poszczególnych grup jest uzależniona od powierzchni Sali zabaw, w której będą przebywały dzieci.( na każde dziecko oraz nauczyciela musi przypadać min. 4 m2 powierzchni). Ponieważ sale w naszym przedszkolu są małometrażowe ilość dzieci jest bardzo ograniczona i będzie różna w różnych salach. W związku z powyższym zostaną utworzone nowe grupy przedszkolne , zgodnie z deklarowanym czasem pobytu dziecka w przedszkolu oraz metrażem Sali. Każdą nowopowstałą grupą będzie się opiekował wyznaczony jeden lub dwoje stałych nauczycieli. Grupy będą funkcjonowały w zadeklarowanych przez Państwa godzinach i przebywały w jednej wyznaczonej Sali.

Bardzo trudna sytuacja występuje w szatani przedszkolnej ze względu na jej metraż ,  na 15 m 2 powierzchni szatni może przebywać jeden rodzic i jedno dziecko, w związku z powyższym aby usprawnić przyjmowanie dzieci do placówki oraz ich odbieranie i znacząco skrócić czas przyjmowania poszczególnych grup dzieci , zostały opracowane i wdrożone szczegółowe procedury przekazywania dziecka pod opiekę pomocy nauczyciela w wejściu do przedszkola.

Ilość dzieci , którym przedszkole może zapewnić opiekę w tej trudnej sytuacji jest bardzo niewielka, dlatego do przedszkola będą przyjmowane tylko dzieci obydwojga pracujących rodziców , w pierwszej kolejności zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej dzieci rodziców wykonujących niektóre zawody.

Pozostałych rodziców prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość , dbałość o zdrowie własne oraz dzieci i przestrzeganie zaleceń sanitarnych, aby jak najszybciej wrócić do normalnego funkcjonowania życia społecznego. W czasie uczęszczania niewielkiej liczby dzieci do przedszkola , nauczyciele w dalszym ciągu będą realizować nauczanie zdalne w formie uzgodnionej z państwem w poszczególnych grupach.

Proszę o zapoznanie się z procedurami i stosowanie się  do wytycznych przez wszystkich uczestników życia przedszkolnego.

 

                                                                                                               Dyrektor przedszkola

                                                                                                                 Anna Piątkowska

 

 

 

 

 

 

Witamy na naszej stronie.

 

Przedszkole Samorządowe w Pruszczu